HomeHizmet

Hizmet

1993 yılında üniversiteye hazırlanırken “mutlaka içinde çocukların olduğu bir iş yapmalıyım” diye düşünürdüm. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ana bilim dalını kazandım. Üniversite günleri güzeldi ama iş yaşamı gerçeklerinden uzak ve oldukça teorikti. Üniversitede aldığım derslerin gerçek yaşamdaki yerini görmem gerektiğinin farkındaydım. Bu nedenle bir taraftan derslere devam ederken, diğer taraftan da pedagoji ve andragoji ( yetişkin eğitimi ) formasyonuma uygun olan ve saha deneyimi kazandıracağını düşündüğüm eğitim kurumlarında, danışmanlık merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışıyor, saygın isimlerin süpervizyonunda beceri kazanmaya çalışıyordum.

Saha deneyiminin, iş yaşamında ne kadar önemli olduğunu profesyonel hayatla tanıştığım THY’de fark ettim. Devam eden yıllar içinde de çocuklara yakın olacağım şekilde kurguladığım iş yaşamım Türkiye’nin saygın, köklü eğitim kurumlarında devam etti. Okulöncesinden üniversiteye uzanan bir çerçevede çalıştım. Bu süre içinde eğitmenlik, üst düzey yöneticilik ve danışmanlık faaliyetleri yaptım. İş yaşamımdaki en büyük şansımı hangi kurumda hangi pozisyonda çalışmış olursam olayım hiç saha gerçeğinden ve çocuklardan kopmamış olmak diye tanımlıyorum.

2004 yılından itibaren ortaokul, lise ve üniversite çağı gençlerinin kariyer planlama süreçleriyle ilgilenmeye başladım. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için bu dönemdeki gençlerin bütüncül ve bilimsel yöntemlerle izlenmesi gerekiyordu. Bu amaçla çeşitli bilimsel ölçek ve envanterler geliştirilmesine katkı sağladım; bu enstrümanların binlerce gence uygulamasının sonucunda Türkiye’nin ilk kariyer haritasının oluşturulmasına şahit oldum  ve büyük bir mesleki tatmin yaşadım. Sözü geçen ölçek ve envanterler bugün AB tarafından fonlanmış bilimsel çalışmalar haline geldiler ve Avrupa ülkelerinde uygulanıyorlar.

Aylık yayınlanan Kariyer dergisinin 6 yıl süreyle editörlüğünü yaptım.  Eş zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme yüksek lisans programını “Eğitim Sektöründe İç Müşteri Memnuniyetinin Dış müşteri Memnuniyetine Etkileri” konulu çalışmayla tamamladım.

Bugün özel öğretim kurumları kapsamında eğitim kurgu ve tasarımlarının oluşturulması,  kariyer ve yetenek yönetimi, özel okullarda kurumsal sadakat temelli iletişim ve yönetim konularında eğitimler veriyor, ismanzaralari isimli bloğu yazıyorum. Çocuk işçiliğinin, ihmali ve istismarının önlenmesi konusunda çeşitli farkındalık projeleri içinde yer alıyorum.

Evli ve bir erkek çocuk annesiyim. Kendi çocuğumun iyi bir dünyada yaşayabilmesi için ondan önceki ve sonraki jenerasyonun doğru bir bakış açısıyla eğitilmesi gerektiğini biliyorum. Value and Leadership içindeki görevime yüklediğim toplumsal  anlamı ve eğitime olan bakışımı en iyi  Herbert Spencer’ın Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir” sözüyle tanımlıyorum.

İş yaşamım 7 yaşımdayken babamın lokantasında bulaşık yıkayarak ve garsonluk yaparak başladı. 17 yaşımda yine ailemin kurduğu konfeksiyon şirketinin yarı zamanlı çalışanı oldum. 22’imde üniversitenin işletme bölümünden mezun olduğumda yaklaşık beş yıllık iş tecrübem vardı. O sıralar, kazandığımın farkında olmadığım beceriler yaşamın geri kalanında çok işime yaradı, yarıyor. Üniversiteyi bitirdiğimde orta ölçekli bir işletme olan aile şirketinde bir süre çalıştıktan sonra profesyonel iş yaşamına geçiş yaptım.

İlk profesyonel deneyimim, ülkenin önde gelen medya ve telekomünikasyon gruplarından birinin iç denetim bölümünde uzman yardımcılığıyla başladı. Sonrasında, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir perakende şirketinin İç denetim ve kalite güvence bölümlerinin yöneticiliğini yaptım. İç denetim mesleği, bir kurumun finanstan operasyona tüm fonksiyonlarını anlamayı, analiz etmeyi gerektiriyor. Organizasyonları daha iyi anlamak için, çalışırken işletme yüksek lisansı yaptım. Bir yandan da CIA (Certified Internal Auditor / Sertifikalı İç Denetçi) olmak için sınavlara hazırlandım. 2010 yılında hem CIA olmaya hak kazandım hem de yöneticisiz organizasyonlar hakkında yaptığım çalışmayla yüksek lisans eğitimimi tamamladım.

Çalıştığım kurumun bağlı olduğu grup, iç denetim yapısını değiştirmeye karar verdiğinde, bana grubun Polonya’da, 5 doğu Avrupa ve bir Asya ülkesinin denetiminden sorumlu olacak ofisin kurulması için görev verdi (Polonya, Rusya, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Kazakistan). 6 ülkenin grup şirketlerinin denetiminden sorumlu bölge ofisini kurup yönettim.

Belirli bir süre profesyonel yaşama ara verip, Paris’te bir fotoğraf enstitüsünde fotoğrafçılık alanında yüksek lisans yaptım. Fransızca öğrenmek üzere eğitim aldım. Yurtdışında iş yaşamında ve eğitimde geçirdiğim sürede farklı kültürlerden insanlarla çalışma, proje geliştirme imkanı buldum. Gerek çalıştığım ortamların gerekse uğraş alanım olan fotoğrafçılığın, yaşam içinde ve organizasyonlarda olan biteni kavramada bana büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’ye döndükten sonra ülkenin iki farklı, büyük zincir eğitim kurumunda iç denetim, operasyon ve finans alanlarında yöneticilik yaptım. Bu süre zarfında, eğitim kurumlarının örgüt yapısı, operasyonları, süreçlere ilişkin riskleri, finansal yapılanmaları, Türkiye’deki eğitim sisteminin dünya içindeki konumu gibi konuları kavrama ve analiz etme şansı buldum.

Evliyim, bir kız çocuk babasıyım. Erken yaştan itibaren içinde bulunduğum iş dünyası ve edindiğim tecrübe bana başta kendi kızım olmak üzere tüm çocukların ilgi alanlarına göre yaşayarak, üreterek, sorumluluk alarak yetişkinliğe erişmeleri gerektiğini gösterdi. Tüm çocukların hakkettikleri becerileri kazanmasına katkı sağlamak için V&L Partners içinde aldığım sorumlulukla çalışmaya devam ediyorum.

Aile evinden ayrılıp da Özel Işık Lisesine başladığım yıllardan itibaren “Çocuk, okul yaşamı, gelecek planı, yönetim” kavramları ilgimi çekmişti hep. 6 yılımı, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımı geçirdiğim Özel Işık Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde devam etti eğitim hayatım. Hala Mekteb-i Mülkiye kültürünün içinde yer alan “kıdeme ve bilgiye saygı” kavramları hayatımın her döneminde önceliğim oldu.

1988 yılında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yapılan giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelirler Kontrolörü olarak görev aldım. Üç yılın sonunda hayatımda yine bir sınav vardı; o sınavda 1. olarak Eğitim Grup Başkanlığında çalışmaya başladım.  Eğitim Grup Başkanlığında bulunduğum 15 yıl boyunca genç müfettiş adaylarının yetişmesinde ve farklı meslek gruplarının eğitilmesinde aktif rol üstlendim.  Aynı dönemde OECD bünyesinde düzenlenen eğitim programıyla 17 üye ülkenin müfettişlerinin eğitimlerinin verilmesinde görev aldım. Bu dönemin farklı kültürleri tanımak, birlikte iş yapabilmek, dünya ölçeğinde öncelikleri görebilmek ve ihtiyaca uygun çözümler üretebilmek açısında son derece öğretici olduğunu düşünüyorum.

1998 – 2000 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nın burs kazandım ve Amerika Birleşik Devletlerine gittim. ABD’nin önemli bir araştırma üniversitesi olan University of Illinois at Urbana – Champaign de Finans Yüksek Lisansımı tamamladım. Yüksek lisans sırasında Vergi Muhasebesi konusunda yazmış olduğum kitabın şu anda da birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum.

Maliye Bakanlığında görev aldığım uzun yılların birçok açıdan öğretici olduğunu düşünsem de özel sektördeki yüksek hareketliliğin kişisel tarzıma daha uygun olduğunu düşünüyordum. Bu yaklaşım sonucunda bakanlıktaki görevimden ayrıldım. 2007 yılında uluslararası denetim ve danışmanlık firması KPMG’de Direktör olarak çalıştığım yıllarda fokus alanımı Türkiye’deki özel öğretim kurumları oluşturmaya başlamıştı. Bu odaklanma durumu ülkedeki özel öğretim yapılanmasını, tarihsel gelişimini, finansal analizlerini, veli / öğrenci ekseninde de inceleme sonucunu ortaya çıkardı.

2010 yılının başından itibaren ülkenin farklı ve saygın zincir eğitim kurumlarında Genel Müdür, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi unvanları ile çalıştım.

Uzmanlık alanlarım, şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri, kurumsal yatay ve dikey büyüme, stratejik planlama, risk yönetimi ve mali analiz başlıkları… Yaklaşık 10 yıl boyunca Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans seviyesinde finans dersi ve eğitim yöneticileri için finans sertifika eğitimleri verdim. Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konusunda çeşitli araştırmalar yaptım ve makaleler yazdım.

Eğitim kurumlarının hem yönetimsel hem de mali açıdan doğru kurgulara sahip olmadan yaş alamayacağını, sektörde süreklilik sağlayamayacağının farkında olarak Value & Leadership’i kurdum. Uzun yıllara ve farklı deneyimlere dayanan iş yaşamı gerçeklerini ve gereklerini iş dünyasının genç adayları ile paylaşarak mentorlük yapmaya devam ediyor ve her anlamda sürdürülebilir eğitim kurumlarının ülkemize kazandırılmasının gelecek açısından stratejik önem taşıdığına inanıyorum.

“Geçmişte tanıdığımız zeki ve parlak öğretmenleri taktirle anarız, duygularımıza dokunanları ise minnetle.

Carl Jung

V&L, bireysel ve toplumsal sorumluluğunun farkında, yenilikçi, özgüven ve özsaygı sahibi, kişisel gelişimde sürekliliği önemseyen, ülkesine ve dünyaya değer katacak öğretmenlerin  kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak okulların hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet vermeyi hedefler. 

Farklı branşlardaki öğretmenlerin branşlarına ve derse girdiği kademelere göre eğitim ihtiyacının analiz edilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde kuruma özgü eğitimler tasarladığı gibi, kuruma katılan öğretmenlerin oryantasyon eğitimlerini kurumsal farklıları gözeterek de planlar. Ayrıca aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimler tasarlanmaktadır. 

Tüm eğitimler İngilizce veya bilingual şekilde verilebilir. Eğitimler için okul ziyaret sayıları okulların şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Uzaktan Eğitim Tasarımı

(Universal Design of Learning-UDL)*

Öğretmenlerin süreç ve yöntem ortaklığıyla geri bildirim vermesi *Harvard Üniversite’si tarafından geliştirilmiş olan UDL’in Türkiye şartlarına adapte edilerek online eğitimi uzun soluklu hale getirmektir.

 • Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8 ve 9-12)
 • Grup: Tüm Branşlar ve eğitim yöneticileri
 • Süre: 3 tam gün eğitim, iki ay boyunca haftada bir okul ziyareti 

Öğrenme Ortamı Tasarımı

Yurtdışındaki öğrenme ortamı yaratma ve öğrencide öğrenmeyi arama uygulamasının tüm okula Türkiye sistemine uygun şekilde adapte edilmesi ve okulun tüm kültürünün “öğrenme merkezleri” şeklinde algılanması.

 • Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8, 9-12)
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 6 ay boyunca, her hafta bir gün  2 saatlik sunum/workshop, ayda iki tam gün okul ziyareti

Oyun ve Öğrenme

Özelikle matematik dersini kalıcı öğrenmeye dönüştürecek sınıf içi aktivite, çalışma ve içerikler ve içerik geliştirme, tüm diğer dersleri matematiksel bakış açısı ile işleme ve okul ortamında matematiği özel olarak konumlandırma ile ilgili öğretmen workshop ve veli eğitimi.

 • Seviye: K-4, 5-6
 • Grup: Tüm K-6 öğretmenleri 
 • Süre: 2 tam gün/Okul şartlarına göre özel olarak planlanır

STEM-R

Fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve işlevsel okuma alanlarında derslerin entegre bir şekilde işlenmesi için gereken tüm öğretmen eğitimleri ve müfredat hizalama, ders materyali geliştirme  çalışmaları

 • Seviye: K-8 
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Öğretmen sunum/workshop, toplam 8 saat + ayda iki defa okul ziyareti (3 ay)

Ölçme Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar

Z kuşağı öğrencileri için ilköğretim 3.-10. sınıf seviyeleri için  kesintisiz ölçme ve değerlendirme metotları

 • Seviye: 3. sınıf-10. Sınıf (3 ayrı grup : 1. Grup:3-4 ; 2. Grup:5-6 ; 3. Grup 9-10)
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Her seviye için bir tam gün sunum/workshop + min 4 okul ziyareti

Okul Kulüpleri Çalıştırma ve Geliştirme

Eğitsel kulüp açma, öğrenci motivasyonu ve uygulanabilecek kulüp içerikleri.

 • Seviye: 5-6 ve 9-10
 • Branş: Tüm Branşlar
 • Süre: Öğretmen sunum/workshop 3 saat +  3 okul ziyareti

Öğrenme Materyali Hazırlama ve Materyal Denetimi

 1. Seviye: K-4 ve 5-6, 9-10
 2. Branş: Sınıf öğretmenleri, türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, uygulamalı dersler
 3. Süre: Öğretmen Eğitimi 2 tam gün + yönetici eğitimi 1 yarım gün 

Dünya Eğitimde Nereye Gidiyor?

Dünya’da uygulanan farklı eğitim ve öğretim modelleri, yurtdışındaki başarılı liselerin program ve farkları,
yurtdışından başarılı proje yarışmaları tanıtımı.

 • Seviye: 5-12
 • Branş: Tüm öğretmen ve yöneticiler
 • Süre:  Yarım gün eğitim (2 saat sunum, 2 saat workshop)

Sunum Becerileri

Profesyonel anlamda bir fikrin sunuma aktarılması ve etkili konuşma sanatı.

 • Seviye: Tüm seviyeler
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Yarım gün eğitim/workshop 

Sınıf Liderliği

Tüm öğretmen grupları için etkili sınıf liderliği eğitimi özelikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler için.

 • Seviye: Tüm seviyeler ayrı ele alınır
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 7 hafta, haftada bir okul sonrası 2 saat eğitim/workshop

Tübitak, Teknofest ve Uluslararası Yarışmalara Hazırlanma Süreçleri

Öğretmen eğitimleri ve proje destekleri ( 1 tam gün eğitim;  4 saat + 3 ay süren ayda 2 ziyaret=6 okul ziyareti) 

 • Seviye: 5-6 ve 9-11
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Yarımgün eğitim/workshop,  okul şart ve isteğine göre projeler boyunca farklı branşlardan proje yapmada deneyimli öğretmen desteği sağlanması

Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Big Data vb. Alanların Ders Ortamına Katılması

 • Seviye: Lise
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 2 saat sunum

Okul ortamında “wellbeing” ve SEL Uygulamalarının Oturtulması

Özellikle pandemi süresinde öğrenci ve öğretmenlerde oluşmuş olan bıkkınlık, usanmışlık ve yorgunluk gibi motivasyon düşüren ortamın dağıtılması ve  okul kültürünün “wellbeing” şeklinde yeniden inşası. 

 • Seviye: K12
 • Grup: Tüm Branşlar/ Tüm çalışanlar
 • Süre: 2 tam gün eğitim/workshop+ 5 ay ayda iki tamgün okul ziyareti, min 10 okul ziyareti)

Kalıcı Harmanlanmış (Blended) Eğitim Stratejilerinin Geliştirilmesi

Her okul için özel olarak planlanan, okulların bireysel ihtiyaç ve önceliklerine göre ayarlanmış blended eğitim
müfredat hizalanması, ölçme değerlendirme prosedürü, veli iletişimi ve eğitimi, etkili ve okula özel bir planlama ile
yeni dönem zorluklarının avantaja dönüştürülmesi

 • Seviye: 5-12
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Okul şartlarına göre özel olarak planlanır

Yurtdışı Üniversite başvuruları için bilinmesi gereken her şey, nereden ve nasıl başlamalıyım?” seminerleri

 • Seviye: Lise
 • Grup: Lise düzeyi velileri
 • Süre: 2 saat + ilgili velilere küçük gruplarda danışmanlık hizmeti

Yurtdışı Üniversite Başvuruları için CV zenginleştirme danışmanlığı

 • Seviye: Lise
 • Grup: Yurtdışında Üniversite eğitimi hedefleyen lise öğrencileri
 • Süre: Haftada bir, 4 kişilik gruplarda öğrencilere 2 saat danışmanlık + yapmaları gereken aktivite ve projelerde full danışmanlık

Kariyer Odaklı Akademik ve Gelişimsel Planlama

Tüm dünyada çocuk ve gençlerin bilimsel yöntemlerle fark yaratabilecekleri alanlardan haberdar edilebilmesi ve buna uygun eğitim planlaması yapılması, yakın dönemin iş gücünün sağlam temellere oturması bakımından oldukça stratejik öneme sahip olarak algılanmaktadır.

Kısa ismiyle P-F (Pattern – Fokal) sistemi, bireyi tüm yönleriyle (aile ve akran ilişkileri, çocukluk hayatı,akademik hayat içindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri, ilgi ve yatkınlıkları vs.) ele alarak bilimsel metot ve araçlarla tanılama, süre. planlama, takip ve profesyonel koçluk ve mentorluk hizmeti verilir.

Bireysel hizmet verilebildiği gibi eğitim kurumlarındaki Rehberlik Servislerine de süpervizyon sağlanmaktadır.

 1. Bireysel Swot Analizi Mülakatı
 2. Değerlendirme Mülakatı
 3. Ebeveyn Yaklaşımı Mülakatı
 4. Kariyer Yatkınlığı Ölçümlemesi
 5. Hedef Belirleme ve Profesyonel Koçluk Süreci
https://www.vnlpartners.com/wp-content/uploads/2021/01/Sema_01-2.jpg

Süreç boyunca;

Her ay öğrencilere yönelik Kariyer Planlama Grup Çalışmaları, yılda 4 kez Ebeveyn Destek Grup Çalışması yapılır.

Kurumunun maestroluğunu yapmakta olan eğitim liderinin, öğrenci ihtiyaçlarının farkında, veliye geri bildirim verilmesini sağlayan ve öğretmenleriyle iş birliği içinde bulunarak pozitif bir okul iklimi yaratması, kurumun sürdürülebilirliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

Bireysel kalitesine tutkun, mükemmeliyetçi, doğru süreç yöneterek verimli sonuç almaya odaklı olan ve  eğitimci kimliği ile yönetici kimliğini harmanlamak isteyen eğitim yöneticilerini İşletme, Yönetim Bilimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında  zenginleştirerek tam donanımlı kılmak amacıyla çeşitli eğitimler  verilir.

 • Eğitim Liderleri İçin Finans Okur Yazarlığı ve Bütçe Yönetimi
 • Eğitimde Entelektüel Sermaye Yönetimi
 • Kayıt Odaklı İletişim
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Durumsal Liderlik

Her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de yenilikçilik farklılaşma ve rekabette öne geçerek kalıcı olabilmenin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. V&L hizmetleri bütünlüğünde 21. Yüzyıl becerileri kazandırma kapsamında ele alınan başlıklarda okul öncesinden, liseye kadar Yenilikçi Dersler tasarımı yapılır ve içerik ile ilgili öğretmen eğitimleri düzenlenir.

Yenilikçi dersler tasarımı kapsamında hizmet verilen kuruma ek eğitimci maliyeti getirmeyecek biçimde çözümler üretilir.

Yenilikçi derslere verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

 • Otomasyon ve Robotik
 • Veri Yapıları ve Algoritma
 • İstatistik
 • Global Awareness ( Küresel Farkındalık )
 • Web Programlama
 • Financal Literacy ( Finansal Okur Yazarlık )
 • Model Araç / Maket Tasarım / Mühendislik ve Dizayn
 • Thinking Skills and Games
 • Strateji Oyunları

Okul yönetimlerinde en önemli faktör, kurum içi ve kurum dışı iletişimin temel alındığı sürekli geri bildirim metoduyla beslenen yöntemlerin geliştirilmesi ve yapılandırılmasıdır. Ayrıca öğrencinin yaşam alanı olan kampüs düzeyindeki yetki ve sorumlulukların artırıldığı,  özerklik ve katılımlı karar almaya dayalı okullar genel amaçlara ulaşmada diğerlerine göre daha başarılı olmaktadır.   

Döngüsel Okul Yönetimi’nde, okulda oluşan bilginin öğrenciye, veliye, öğretmene, yönetime ve tüm okul paydaşlarına sürekli ve düzenli aktarımı söz konusudur. Ayrıca öğrenci ve okulu ilgilendiren her konuda da karşı bilgi akışı sağlanması hedeflenir. 

Döngüsel Okul Yönetimi, okul merkezli bir yönetim anlayışını benimser. Bu yaklaşım sayesinde öğrenci merkeze alınarak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir okul örgütlenmesine ortam sağlanır.  Öğretmenin motivasyonunun, okula velinin ve toplumun katılımının yükselmesi amaçlanır. 

Bu yaklaşım, eğitime ailelerin dahil edilmesine, toplumla bağlar oluşturulmasına ve iş çevresi ile aktif bağlantılar kurulmasına katkı sağlayacaktır (Myers ve Stonehill, 1993, s .l) . Bu da, “bizim okulumuz” anlayışını egemen kılacaktır. 

 • Okul yönetimindeki temel ilkelerin katılımcı yöntemle belirlenmesi
 • Okul Merkezli Yönetim takviminin oluşturulması
 • Geri Bildirim sistem ve metodunun belirlenmesi
 • Veli ve Öğrenci Konseylerinin yapılandırılması
 • Dış İlişkilerle topluma fayda sağlama metodolojisinin belirlenmesi
https://www.vnlpartners.com/wp-content/uploads/2021/01/Sema_1.jpg

Veli Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.

V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir. Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Bir kurumda çalışanların organizasyonun genel ikliminden memnuniyeti ve kurumsal sadakat oranı ne kadar yüksekse, performans ve iş sonuçlarının da o ölçüde yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir.  

Çalışan Memnuniyet Ölçümlemesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır.

Ölçümleme sonucunda kuruma özel Sonuç Bildirim ve Gelişim raporlaması hazırlanır. Yılda 2 kez yapılması önerilen Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi, yüksek çalışan devir hızından doğacak mali kayıpları ve kaynak israfını engelleyeceği gibi, ilgili kurumun itibar yönetimi açısından da kritik önem taşımaktadır.

Gölge Veli Uygulaması

Eğitim işletmelerinde en önemli paydaşın veli olduğu bilincinden hareket ederek, veli gözü ile, karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren çalışanın veliye sunumu, sunduğu eğitim modeline ne oranda hakim olduğu, veli odaklılığı gibi parametrelerin tespit edilmesini sağlar. Ulaşılan verilerle, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı raporlanarak strateji geliştirmeye kaynaklık eden geliştirmeye yönelik bir tanılama modelidir.

Yapılacak uygulama sonucunda okulu tanımak üzere ziyaret gerçekleştiren potansiyel velilerin, cayma olasılıkları hesaplanarak ve bu değişkenler kontrol altına alınarak oluşacak kayıt kayıplarının önüne geçilmesi esası söz konusudur.

VL Leading EducationKatalog
Aşağıdaki butona tıklayarak VL Leading Education kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.