Kurumsal Ölçümleme ve Tanılama Hizmetleri

https://www.vnlpartners.com/wp-content/uploads/2021/01/Sema_1.jpg

Veli Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.

V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir. Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Bir kurumda çalışanların organizasyonun genel ikliminden memnuniyeti ve kurumsal sadakat oranı ne kadar yüksekse, performans ve iş sonuçlarının da o ölçüde yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir.  

Çalışan Memnuniyet Ölçümlemesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır.

Ölçümleme sonucunda kuruma özel Sonuç Bildirim ve Gelişim raporlaması hazırlanır. Yılda 2 kez yapılması önerilen Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi, yüksek çalışan devir hızından doğacak mali kayıpları ve kaynak israfını engelleyeceği gibi, ilgili kurumun itibar yönetimi açısından da kritik önem taşımaktadır.

Gölge Veli Uygulaması

Eğitim işletmelerinde en önemli paydaşın veli olduğu bilincinden hareket ederek, veli gözü ile, karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren çalışanın veliye sunumu, sunduğu eğitim modeline ne oranda hakim olduğu, veli odaklılığı gibi parametrelerin tespit edilmesini sağlar. Ulaşılan verilerle, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı raporlanarak strateji geliştirmeye kaynaklık eden geliştirmeye yönelik bir tanılama modelidir.

Yapılacak uygulama sonucunda okulu tanımak üzere ziyaret gerçekleştiren potansiyel velilerin, cayma olasılıkları hesaplanarak ve bu değişkenler kontrol altına alınarak oluşacak kayıt kayıplarının önüne geçilmesi esası söz konusudur.