Eğitim Yöneticisini Geliştirme Eğitimleri

Kurumunun maestroluğunu yapmakta olan eğitim liderinin, öğrenci ihtiyaçlarının farkında, veliye geri bildirim verilmesini sağlayan ve öğretmenleriyle iş birliği içinde bulunarak pozitif bir okul iklimi yaratması, kurumun sürdürülebilirliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

Bireysel kalitesine tutkun, mükemmeliyetçi, doğru süreç yöneterek verimli sonuç almaya odaklı olan ve  eğitimci kimliği ile yönetici kimliğini harmanlamak isteyen eğitim yöneticilerini İşletme, Yönetim Bilimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında  zenginleştirerek tam donanımlı kılmak amacıyla çeşitli eğitimler  verilir.

  • Eğitim Liderleri İçin Finans Okur Yazarlığı ve Bütçe Yönetimi
  • Eğitimde Entelektüel Sermaye Yönetimi
  • Kayıt Odaklı İletişim
  • Karar Verme ve Problem Çözme
  • Durumsal Liderlik