Eğitim Yöneticisi

Eğitim ile ilgili tüm alanlarda düzenli ve 360 derece analiz yapar, elde ettiği bulguların senteziyle sektördeki diğer oyunculardan ayrışmak isteyen kurum ve kişilere özel tasarlanmış hizmetler sunar.

“Günümüzde ihmal edilen en önemli yönetim ilkesi müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için müşteriye yakın olmak ve isteklerini önceden anlayabilmektir.”

Lew Young (Business Week)

Yapılandırılmış eğitim tasarımının sahadaki uygulayıcısı Eğitim Yöneticileridir. Eğitim Yöneticisinin mesleki ve kişisel yetkinliği, yönetsel becerileri, okul içinde oluşturulan iklim gibi faktörler veli, öğrenci ve öğretmenlerin memnuniyet düzeyinin kritik belirleyicisidir.

VL tarafından Eğitim Yöneticileri için sağlanan hizmet içerikleriyle, veli ve çalışanların memnuniyet düzeylerini bilimsel yöntemlerle ölçümlenir, ölçüm sonuçlarına uygun olarak nitelikli ve geri bildirim temelli okul yönetim paterni oluşturulması için çalışmalar ve eğitim yöneticisinin sürekli gelişimine yönelik eğitimler yapılır. Böylelikle kayıt dönüşümünün maksimize edilmesi, öğretmen ve çalışanların sürekliliğinin sağlanması, referans kayıt akışı ile pazarlama giderlerinde maliyet avantajı yaratılması hedeflenir.