Yatırım Değerlendirme Ve Doğrulama

Yatırım Öncesi Fizibilite, Çevre Analizi ve Yatırım Alternatifleri Haritası

Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.

V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir. Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Birleşme, Devralma ve Bölünmeler

Özellikle eğitim sektörü gibi Türkiye’de henüz gelişimini tamamlamamış olan sektörlerde, sektör belirli bir olgunluğa erişene kadar ekonomik döngünün bir gereği olarak mevcut kurumların birleşmesi, devredilmesi ve kapanması kaçınılmazdır. Birleşme, devralma veya kapanış süreçleri sağlıklı yönetildiğinde gerek kurumlar gerekse sektör için olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. V&L, kurumların doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru bir süreç yönetmesine katkı sağlamak için;  

Mevcut yatırımlarını bir ortaklık çatısı altında birleştirmek isteyen veya bir başka kurumu devralmak isteyen eğitim yatırımcılarının bir araya getirilmesi, her iki taraf için finansal analiz yapılması, devir veya birleşme sözleşmelerinin hazırlanması, MEB süreçlerinin izlenmesi gibi tüm işlemlerin yapılması, yönetilmesi hizmetlerini vermektedir.

Böylece, taraflar yapacakları yatırımın veya elde edecekleri gelirin tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamış, sürece ve sonrasına ilişkin riskleri en düşük seviyeye indirmiş olmaktadır.