Eğitim Yatırımcısına Yönelik Eğitim Hizmetleri

Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Hukuku Eğitimi

Kurum için alınan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmeler tarafları özellikle olağanüstü durumlar ortaya çıktığında koruyabilmelidir. Bu işlevi görecek sözleşmeleri düzenlemek, düzenlenmiş olan sözleşmelerin kuvvetini doğru değerlendirebilmek, mevcut sözleşmelerin takibini sağlıklı şekilde yapmak için asgaride sahip olunması gereken bilgilerin edinilmesi konusunda V&L yöneticileri verdiği eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimlerde; 

Sözleşmelerin içerdiği temel risklerin değerlendirilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun belli başlı unsurları hakkında eğitim verilmesi,  eğitim kurumlarında sıklıkla yapılması gereken sözleşmelerin taslaklarının hazırlanması, sözleşme yönetimi sisteminin kurgulanması üzerinde çalışılmaktadır.

Mali Tablolarla Dostluk ve İşletme Yönetiminde Doğru Kaynak Dağılımı

Doğru veya olabilecek en doğru karara, iyi organize edilmiş, zamanında elde edilebilen kapsamlı ve doğru veriyle ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte verilerin doğru kullanımı, erişilen verinin etkili bir şekilde analiz edilebilmesini de gerektirmektedir.   

V&L, bir eğitim kurumunda hazırlanması gereken finansal ve operasyonel raporlar, finansal raporların analizi, giderler ile gelirler arasındaki ilişkinin veriminin değerlendirilmesi konularında yatırımcı ve yöneticilere eğitimler vermektedir.

Bu eğitimler tamamlandığında yöneticiler kurumlarını, hazırlanan raporlarla daha sağlıklı şekilde analiz edebilir, daha doğru kararlar verebilir, kurum içinde “hesap verebilir olma” kültürünü yerleştirmiş olurlar. 

Yenilik Transferi Sağlayacak Yurtdışı Eğitim Gezileri

Dünyanın farklı yerlerinde uygulanan eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, uygulamaları yerinde görmek, uygun olan bazı modelleri adapte etmek eğitimde gelişim bakımından önemli kaynaklardan  biridir. V&L, bu kaynaktan faydalanmak için eğitim, yönetim ve yatırım konularında yöneticilerin yeni beceriler kazanabileceği, var olan becerilerini artırabileceği mesleki geziler düzenlemektedir.

Bu gezilere katılarak, dünyada eğitimle ilgili yaşanan gelişmelerden, uygulamalardan haberdar olmak, uygulamaları yerinde görmek ve bilgi almak için yapılması gereken tüm işlemler kurumlar adına V&L tarafından yapılmaktadır (Ziyaret yerlerinin tespiti, ziyaret edilecek kurumların yetkilileri ile irtibat kurulması, tüm seyahat işlemlerinin tamamlanması).