Fonksiyonel Eğitimci Eğitimleri

“Geçmişte tanıdığımız zeki ve parlak öğretmenleri taktirle anarız, duygularımıza dokunanları ise minnetle.

Carl Jung

V&L, bireysel ve toplumsal sorumluluğunun farkında, yenilikçi, özgüven ve özsaygı sahibi, kişisel gelişimde sürekliliği önemseyen, ülkesine ve dünyaya değer katacak öğretmenlerin  kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak okulların hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet vermeyi hedefler. 

Farklı branşlardaki öğretmenlerin branşlarına ve derse girdiği kademelere göre eğitim ihtiyacının analiz edilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde kuruma özgü eğitimler tasarladığı gibi, kuruma katılan öğretmenlerin oryantasyon eğitimlerini kurumsal farklıları gözeterek de planlar. Ayrıca aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimler tasarlanmaktadır. 

Tüm eğitimler İngilizce veya bilingual şekilde verilebilir. Eğitimler için okul ziyaret sayıları okulların şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Uzaktan Eğitim Tasarımı

(Universal Design of Learning-UDL)*

Öğretmenlerin süreç ve yöntem ortaklığıyla geri bildirim vermesi *Harvard Üniversite’si tarafından geliştirilmiş olan UDL’in Türkiye şartlarına adapte edilerek online eğitimi uzun soluklu hale getirmektir.

 • Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8 ve 9-12)
 • Grup: Tüm Branşlar ve eğitim yöneticileri
 • Süre: 3 tam gün eğitim, iki ay boyunca haftada bir okul ziyareti 

Öğrenme Ortamı Tasarımı

Yurtdışındaki öğrenme ortamı yaratma ve öğrencide öğrenmeyi arama uygulamasının tüm okula Türkiye sistemine uygun şekilde adapte edilmesi ve okulun tüm kültürünün “öğrenme merkezleri” şeklinde algılanması.

 • Seviye: Ayrı ayrı tüm seviyeler (K4, 5-8, 9-12)
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 6 ay boyunca, her hafta bir gün  2 saatlik sunum/workshop, ayda iki tam gün okul ziyareti

Oyun ve Öğrenme

Özelikle matematik dersini kalıcı öğrenmeye dönüştürecek sınıf içi aktivite, çalışma ve içerikler ve içerik geliştirme, tüm diğer dersleri matematiksel bakış açısı ile işleme ve okul ortamında matematiği özel olarak konumlandırma ile ilgili öğretmen workshop ve veli eğitimi.

 • Seviye: K-4, 5-6
 • Grup: Tüm K-6 öğretmenleri 
 • Süre: 2 tam gün/Okul şartlarına göre özel olarak planlanır

STEM-R

Fen, matematik, teknoloji, mühendislik ve işlevsel okuma alanlarında derslerin entegre bir şekilde işlenmesi için gereken tüm öğretmen eğitimleri ve müfredat hizalama, ders materyali geliştirme  çalışmaları

 • Seviye: K-8 
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Öğretmen sunum/workshop, toplam 8 saat + ayda iki defa okul ziyareti (3 ay)

Ölçme Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar

Z kuşağı öğrencileri için ilköğretim 3.-10. sınıf seviyeleri için  kesintisiz ölçme ve değerlendirme metotları

 • Seviye: 3. sınıf-10. Sınıf (3 ayrı grup : 1. Grup:3-4 ; 2. Grup:5-6 ; 3. Grup 9-10)
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Her seviye için bir tam gün sunum/workshop + min 4 okul ziyareti

Okul Kulüpleri Çalıştırma ve Geliştirme

Eğitsel kulüp açma, öğrenci motivasyonu ve uygulanabilecek kulüp içerikleri.

 • Seviye: 5-6 ve 9-10
 • Branş: Tüm Branşlar
 • Süre: Öğretmen sunum/workshop 3 saat +  3 okul ziyareti

Öğrenme Materyali Hazırlama ve Materyal Denetimi

 1. Seviye: K-4 ve 5-6, 9-10
 2. Branş: Sınıf öğretmenleri, türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, uygulamalı dersler
 3. Süre: Öğretmen Eğitimi 2 tam gün + yönetici eğitimi 1 yarım gün 

Dünya Eğitimde Nereye Gidiyor?

Dünya’da uygulanan farklı eğitim ve öğretim modelleri, yurtdışındaki başarılı liselerin program ve farkları,
yurtdışından başarılı proje yarışmaları tanıtımı.

 • Seviye: 5-12
 • Branş: Tüm öğretmen ve yöneticiler
 • Süre:  Yarım gün eğitim (2 saat sunum, 2 saat workshop)

Sunum Becerileri

Profesyonel anlamda bir fikrin sunuma aktarılması ve etkili konuşma sanatı.

 • Seviye: Tüm seviyeler
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Yarım gün eğitim/workshop 

Sınıf Liderliği

Tüm öğretmen grupları için etkili sınıf liderliği eğitimi özelikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler için.

 • Seviye: Tüm seviyeler ayrı ele alınır
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 7 hafta, haftada bir okul sonrası 2 saat eğitim/workshop

Tübitak, Teknofest ve Uluslararası Yarışmalara Hazırlanma Süreçleri

Öğretmen eğitimleri ve proje destekleri ( 1 tam gün eğitim;  4 saat + 3 ay süren ayda 2 ziyaret=6 okul ziyareti) 

 • Seviye: 5-6 ve 9-11
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Yarımgün eğitim/workshop,  okul şart ve isteğine göre projeler boyunca farklı branşlardan proje yapmada deneyimli öğretmen desteği sağlanması

Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Big Data vb. Alanların Ders Ortamına Katılması

 • Seviye: Lise
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: 2 saat sunum

Okul ortamında “wellbeing” ve SEL Uygulamalarının Oturtulması

Özellikle pandemi süresinde öğrenci ve öğretmenlerde oluşmuş olan bıkkınlık, usanmışlık ve yorgunluk gibi motivasyon düşüren ortamın dağıtılması ve  okul kültürünün “wellbeing” şeklinde yeniden inşası. 

 • Seviye: K12
 • Grup: Tüm Branşlar/ Tüm çalışanlar
 • Süre: 2 tam gün eğitim/workshop+ 5 ay ayda iki tamgün okul ziyareti, min 10 okul ziyareti)

Kalıcı Harmanlanmış (Blended) Eğitim Stratejilerinin Geliştirilmesi

Her okul için özel olarak planlanan, okulların bireysel ihtiyaç ve önceliklerine göre ayarlanmış blended eğitim
müfredat hizalanması, ölçme değerlendirme prosedürü, veli iletişimi ve eğitimi, etkili ve okula özel bir planlama ile
yeni dönem zorluklarının avantaja dönüştürülmesi

 • Seviye: 5-12
 • Grup: Tüm Branşlar
 • Süre: Okul şartlarına göre özel olarak planlanır