Franchise Sistemi Kurma / Geliştirme

Franchise sistemi kurmak veya  franchise sistemi kurmuş olup geliştirmek veya iyileştirmek isteyen eğitim kurumları ya da bir franchise sistemine dahil olmak isteyen bir eğitim yatırımcısı, hedeflerine göre aşağıda yer alan konularla ilgilenmek, kararlar almak durumundadır.

  • Eğitim modelinin kolay ve etkin şekilde paylaşılabileceği iyi tanımlanmış süreçler, dokümanlar hazırlamak
  • Öğretmenlerin ve diğer çalışanların görev tanımları ve niteliklerini açık ve detaylı bir şekilde belirlemek
  • Ortak bir ölçme değerlendirme modeli kurmak
  • Etkin bir iletişim ağı ve süreci oluşturmak
  • Franchise verilecek optimum sayıyı, lokasyonları belirlemek, 
  • Finansal projeksiyon hazırlamak, sözleşme kondisyonlarını belirlemek
  • Eğitim modelinizin en iyi uygulanacağı fiziksel ortamı tasarlamak
  • Franchise verilecek adayları bulmak, değerlendirmek
  • Franchise alınacak kuruma karar vermek
  • Sözleşme detaylarını belirlemek

Burada kısaca sözü edilen süreçler doğru tasarlanıp yönetilmediğinde, öğrenciler başta olmak üzere sistemin tüm paydaşları sonuçlardan olumsuz olarak etkilenmektedir.
V&L, eğitimde franchise sistemleri hakkında yukarıda belirttiğimiz alanlara odaklanıp, çalışmalar yapmaktadır.

Bu hizmetler kurumların ilave bir bölüm kurmadan ve personel istihdam etmeden etkin bir biçimde çalışan ve değer üreten bir franchise sistemi kurmalarını, hedefledikleri kişi veya kurumlarla hızlı ve doğru bir biçimde buluşmalarını sağlamaktadır.